Dlaczego u nas?

Które z aspektów publikacji ogłoszeń w internecie uważamy za kluczowe?
  1. Upowszechnienie ogłoszeń w przestrzeni medialnej. Publikacja w internecie zwiększa szansę na efektywne znalezienie nabywcy, usługodawcy czy kandydata na stanowisko.
  2. Płynny dostęp do ogłoszenia przez cały okres publikacji. Gwarantuje to wysokiej jakości zaplecze techniczne i nowoczesne rozwiązania systemowe.
  3. Rzetelna korekta i starannie zaprojektowana postać graficzna. Treść otrzymanego ogłoszenia poddajemy dwustopniowej, niezależnej korekcie. Nasze ogłoszenia są poprawne gramatycznie i cechują się dbałością o postać graficzną.

Korzyści wyboru www.strefakomunikaty.pl

Korekta
Treść otrzymanego ogłoszenia poddamy dwustopniowej, niezależnej korekcie, zgodnej z wewnętrznymi przepisami firmy, dzięki czemu zminimalizujemy nieścisłości.

Wygoda
Zapewnimy publikację ogłoszeń we wszystkich wskazanych tytułach ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych. Wystarczy, że otrzymamy tylko jedno zamówienie.

Szybkość
Dzięki ścisłej współpracy z wydawnictwami zapewnimy ekspresową publikację ogłoszeń.

Niezawodność
Dzięki doświadczeniu w dziedzinie mediów jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności w zakresie publikacji ogłoszeń.

Wszystkie procedury i wytyczne firmy macierzystej są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001:2009 i wykorzystywane w realizacji ogłoszeń setek znaczących firm, licznego grona korporacji międzynarodowych, instytucji rządowych, miast i gmin.
Adres:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

Kontakt bezpośredni:
tel: +48 71 707 29 11
tel: +48 71 707 29 13
e-mail: info@administer.pl
Strona internetowa usługi:
www.strefakomunikaty.pl

Dane do faktury:
ADMINISTER Polska Sp. z o.o.
ul. Marchewkowa 10
52-311 Wrocław

NIP 8992741062
REGON 022058130

Nazwa banku:
Citi Handlowy S.A.
ul. Powstańców Śląskich 7A
53-332 Wrocław
Numer rachunku bankowego:
NRB: 72103000190109853000462778
IBAN:
PL72103000190109853000462778
SWIFT: KOMBCZPP

Zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000447607
Data wpisu: 14. 01. 2013

Portal został zarejestrowany
w Rejestrze Dzienników
i Czasopism pod numerem
Rej Pr 3479 dnia 21 marca 2016.

siedziba i adres redakcji:
ul. Marchewkowa 10,
52-311 Wroclaw
siedziba i adres wydawcy: jw.
redaktor naczelna:
Ilona Dąbrowska
e-mail: ilona.dabrowska@administer.pl© ADMINISTER Polska Sp. z o.o., tel: +48 71 707 29 11, +48 71 707 29 13, info@administer.pl, www.strefakomunikaty.pl - Polityka prywatności